05320600232
riverpsikolojimerkezi@gmail.com

Çocuk Değerlendirme Testi

Çocuk Değerlendirme Testleri

Kimlere Uygulanır?

6-16 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Neyi Ölçer?

WISC-4 özet olarak çocukların bilişsel yetilerini ölçmek için kullanılır. Toplamda 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor hareketlerini ölçmektedir.

Nasıl Ölçer?

Test, testi uygulayan merkezde yapılmaktadır. Her çocukta testi bitirme süresi değişse de ortalama 2 saat sürmektedir.

Testin Amacı Nedir?

Çocukların belli bilişsel yetilerini ölçerek hangi alanlarda daha güçlü hangi alanlarda daha zayıf oldukları belirlenir. Bunların üzerinden akademik performansları geliştirmek için belirli yollar belirlenir. Bunların yanı sıra çocukların zeka düzeyleri ve gelişimsel düzeyleri hakkında bilgiler verir. En çok karıştırılan nokta WISC-4 testini direkt IQ skoru gibi değerlendirmektir. WISC-4 daha kapsamlı olarak gelişim durumunu ölçüp akademik başarı için yol çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.